Mail instellen

De instellingen voor outlook en outlook expres of andere email clients zijn in principe gelijk. Bij uw accountnaam geeft u altijd het volledige email adres op. Ook dient u de optie “Voor deze server is verificatie vereist” in te schakelen als u onze SMTP servers wilt gebruiken. U kunt dezelfde instelling als voor uw pop account hanteren. Deze optie vindt u meestal onder geavanceerde instellingen. Sommige email programma’s kunnen in een accountnaam niet overweg met het @ teken. U kunt ook in plaats van een @ ook een % of & of / gebruiken. Onze servers zullen dit automatisch herkennen en omzetten naar een @ teken.

Let op: Soms is Apple mail niet goed in staat de poorten te herkennen. Schakel dan de optie “Automatically detect and maintain account settings” uit en stel de poorten handmatig in. Bijvoorbeeld POP3 110 geen ssl.

Wilt u zowel de inkomende als uitgaande mail op uw PC’s en smartphone synchroniseren? Kies dan voor account type IMAP en niet voor POP3. Indien u een mail verstuurd vanaf uw telefoon zal deze automatisch ook zichtbaar worden in de map verzonden items op uw PC en omgekeerd.

De servers voor onze klanten zijn altijd als volgt geconfigureerd:

POP3 of IMAP server: mail.uwdomein.nl
SMTP server: mail.uwdomein.nl

Poorten:

Bij SSL verbinding dient u de volgende poorten te gebruiken:

SSL POP3 poortadres: 995
SSL IMAP poortadres: 993
SSL SMTP poortadres: 465

U dient alle certificaten te accepteren bij het instellen van uw account.

Zonder ssl verbinding kan ook:

POP3 poortadres: 110
IMAP poortadres: 143
SMTP poortadres: 25 of 366
Ook kunt u toch van onze SMTP servers gebruikmaken als uw access provider poort 25 heeft geblokkeerd. Planet en Ziggo doen dit bijvoorbeeld. Probeer dan eerst via ssl verbinding te maken. Als dit ook niet werkt kunt u als alternatieve smtp poort 366 (geen SSL) instellen. Ook is het mogelijkeen beveiligde poort op te geven voor uw SMTP server. De SSL poorten zijn dan:

Wij raden u altijd aan onze smtp servers te gebruiken voor de uitgaande mail, omdat dan automatisch de geadresseerde adressen op uw whitelist komen te staan.

Comments are closed.